- Přidat do oblíbených škoda quickbar >> skoda110r.cz | skoda110r.com | skoda100.cz | skodateam.cz | skoda.daves.cz | skoda.virt.cz | techweb 


Zde může být vaše reklama

Povinné ručení

Ikona stránekHTML kód ikony

Switch to English

Načítám obsah...Vyhledávání
Menu
Foto Tip
!Deník posledních dnů
 

Deník posledních dnů
Naše projekty
ReklamaNavigace
Nejlevnější povinné ručení

>> Mapa - Domů - Poškození pístů a příčiny <<


 

Poškození pístů a příčiny

 
Autor:
4578+8007 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
Vytvořeno: 23.03.2009 - Změněno: 24.03.2009
Poškození pístů a příčiny
ROZPRACOVANÁ VERZE !!!


Po delší době se pokouším sepsat další článeček, který bude tentokrát o pístech. Stejně jako v ostatních článcích vycházím z vlastních zkušeností a poznatků, které se mohou lišit od zkušeností a poznatků někoho jiného a nepopírám, že se mohu mýlit. Pokud máte pocit, že se tak stalo, doplňte či opravte mne, prosím, v komentářích.

Ať už stavíte nový motor nebo rozebíráte starý, můžete se setkat s různým opotřebením pístu.


Poškození pístů a příčiny-Image3Správně opotřebený píst si představuji asi nějak takhle :)

Na povrchu je lehká vrstva karbonu, která lze prstem z větší části setřít. Povrch nemusí a zpravidla není pokryt rovnoměrně. U sacích ventilů je většinou povrch čistý vlivem turbulence paliva ze sacího kanálu. Velký vliv má tvar spalovacího prostoru, který přímo ovlivňuje turbulenci.

Na pístu nejsou žádné usazeniny, krystalky ani jiné nečistoty. Ze stran je píst bez odřenin a škrábanců. Když jej ze stran očistíte, musí vypadat naprosto hladce, téměř jak nový (když si odmyslíme stopy po opracování).
Poškození pístů a příčiny-Image6Takto nějak vypadá nejčastěji píst v motorech, které toho již hodně pamatují...

Kroužky pístu jsou opotřebovány a díky netěsnosti profukují spaliny do bloku motoru. Na plášti pístu se pak usazuje karbon a na dně pístu se napaluje olej.

Tento problém se může objevit i po výměně kroužků za nové, pokud je válec opotřebován příliš. Pomůže vyhonování válce, ke kterému se používají kartáče s průměrem o 10% menším než vrtání, podobné brusným houbám se zrnitostí 240. Díky drobným rýhám po honování si pak kroužky rychle sednou.
Poškození pístů a příčiny-Image4Pokud se zespoda na dně pístu objevuje napálený olej, pak jde o první znak přehřívání pístu.

To může být způsobeno buď špatným chlazením nebo chudou směsí.

V ojedinělých případech může být příliš teplá svíčka, příliš velký předstih nebo příliš velká komprese.
Poškození pístů a příčiny-Image5Na této fotce je vidět přehřívaný píst.

Materiál pístu začal odtávat a na povrchu vytvořil jakési vločky. Kdyby tento píst pracoval dále, byly by následky mnohem horší. S nejvyšší pravděpodobností by se píst propálil - buď by se zbortilo dno nebo by píst prohořel na okraji nad kroužky.

Příčinou může být příliš chudá směs, příliš teplá svíčka, moc velký předstih, moc velká komprese nebo přehřívání motoru díky špatnému chlazení. Příčiny spolu většinou souvisí a je jich více.


Tak a teď se podrobněji podíváme na další poškození pístů...


Poškození pístů a příčiny-Image8Nedostatečná vůle

Na plášti je dokola několik stejných ploch s opotřebením, rozmístěných pravidelně po celém obvodu. Opotřebení přechází z vyleštěného povrchu do tmavě zabarvené plochy. Mezi kroužky není žádné poškození.

Opotřebení bylo způsobeno malou vůlí, která byla buď v základu, nebo se nestihla vytvořit před provozním režimem motoru.
Poškození pístů a příčiny-Image9Nedostatečná vůle pístních čepů

Na plášti pístu se nalezají pouze čtyři oděry, vždy u pístního čepu, zhruba 45° od jeho osy.

Opotřebení přechází z vyleštěného povrchu do tmavě zabarvené plochy. Pístní čep bývá modře zabarvený.

Příčin může být několik, ale všechny vychází z přehrátí pístního čepu, což má za následek roztažení pístu v oblasti otvoru pro pístní čep. Pístní čep se zahřívá relativně rychle (20 sekund), zatímco píst se zahřívá déle. Pístní čep se ohřívá nadměrným třením, které může být způsobeno malou vůli v ojničním oku (pístní čep se otáčí s ojnicí), případně malou vůlí v pístu. Též mohlo dojít k chybě při skládání a poškození uložení v ojničním oku nebo pístu.
Poškození pístů a příčiny-Image10Nedostatečné mazání

Na plášti pístu jsou oděry, které mohou zasahovat až do oblasti pístních kroužků. Lehký oděr se nachází i na protější straně. Oděr je vyleštěný do kovového vzhledu a nemá větší tmavé zabarvení.

Příčinou bývá nejčastěji okamžitý nedostatek oleje (olejový film na válci byl, ne však dostatečný) nebo malý tlak v mazání, který není schopný mazat válce. Pokud se bude příčina opakovat, píst dopadne mnohem hůře.
Poškození pístů a příčiny-Image11Přehřátí pístu při zátěži

Na plášti pístu je tmavě zabarvený oděr zasahující do prostoru kroužků.

Za příčinu můžeme označit přehřívání pístu, díky kterému došlo k porušení olejového filmu. Přehřívání mohlo být způsobeno špatným chlazením, nevhodně zvoleným olejem nebo ucpaným ostřikovacím otvorem na ojnici.
Špatnou vůli lze vyloučit díky absenci oděru na druhé straně.
Poškození pístů a příčiny-Image12Běh nasucho díky bohaté směsi

Na plášti pístu jsou rovné ostré vrypy shora dolů. Mezi kroužky zpravidla vrypy nejsou.

Příčinou je nespálený benzín, který rozpouští olejový film na stěně válce. Směs může být příliš chudá špatným natryskováním, ucpaným vzduchovým filtrem nebo závadou na sytiči. Také by mohla být příliš nízká komprese nebo problém v zapalování. Tyto oděry se objeví i častým provozem auta na krátké vzdálenosti.
Poškození pístů a příčiny-Image13Poškození olejového filmu díky přidřeným kroužkům

Na kroužcích jsou viditelné oděry a černé fleky. Na válci jsou svislé vrypy. V ranném stádiu se problém projevuje pouze na vrchu pístu, později se rozšíří dále na plášť.

Hlavní příčinou je příliš velká zátěž na nezaběhnutém motoru. Kroužky ještě plně netěsní, pronikající benzín přehřívá kroužky a stěny válce, rozpouští olejový film. Dochází k vydření kroužků a stěn válce, následuje rozšíření problému na celý píst. Vedlejší příčiny by mohly být špatně zvolený olej, přehřátý válec, příliš velká komprese a vznik vysoké teploty (chudá směs, detonace), nedostatečné mazání či špatné honování.
Poškození pístů a příčiny-Image21Příliš velká vůle pístu eventuelně zatuhlý pístní čep

bla bla bla
Poškození pístů a příčiny-Image16Prohořením pístu samozápalem od spalovacího prostoru

Dno pístu je prohořelé skrz, povrch je natavený. Díky vysoké teplotě je poškozený i plášť pístu . Materiál je rozmazaný směrem dolů, do kroužků a dále po plášti.

Nejčastější příčinou je vznik samozápalu od horkého místa (ventil, špatně zvolená svíčka, nerovnost). Samozápaly je dno pístu vystaveno delší dobu vysoké teplotě, tím materiál změkne a vlivem pohybu, setrvačnosti a gravitace se materiál přesouvá. Zeslabené dno pak prohoří. Zcela jistě lze vyloučit jinou příčinu, než samozápaly.

Svíčky mohly být příliš studené, směs moc chudá, netěsné ventily, nekvalitní benzín, prosakující olej (vodítka ventilu, kroužky), sání horkého vzduchu nebo přehřívání obecně.
Poškození pístů a příčiny-Image17Eroze pístu detonačním hořením

Na dně pístu nebo jeho hranách je eroze, píst vypadá jako dirkovaný špendlíkem. Zbytek pístu je nepoškozený, na plášti nejsou žádné známky oděru.

Jedinou příčinou eroze je dlouhodobá detonace, při které vznikají vysoké frekvence. Tlaková vlna naráží na píst a odrazem od pístu vyzobává a odnáší materiál. Tento jev se projevuje i na samotné hlavě (převážně hliníkové), v podobě vyzobaných direk v okolí těsnění (kroužků). Detonace obecně vzniká malým oktanovým číslem paliva, přimícháním oleje do směsi (sání skrz vodítka), vysokým kompresním poměrem, příliš velkým předstihem, chudou směsí a sáním horkého vzduchu.
Poškození pístů a příčiny-Image14Prohoření pístu samozápalem od pístu

bla bla bla
Poškození pístů a příčiny-Image15Detonace nebo voda ve spalovacím prostoru

Píst praskne mezi prvním a druhým kroužkem. Na plášti nejsou žádné další oděry. Tato závada nevzniká vadou materiálu, jak se obvykle říká.

Pokud píst praskl shora a směrem dolu se lom rozšiřuje, pak je s největší pravděpodobností příčinou detonace. Proč vzniká detonace jsem popisoval už u jiných závad. Je-li lom opačný, čili rozšiřuje se směrem nahoru, pak bude nejspíš příčinou špatná montáž - ohnuté kroužky od zasouvání pístu do válce atp.
Poškození pístů a příčiny-Image18Zlomený pístní kroužek

Drážka je rozšířená, vypadá jako vymletá. Na dně pístu mohou být otisky od zbytku kroužku.

Příčinou je nejčastěji nerovnost na stěně válce. Na kroužku se v místě nerovnosti vytváří velká vůle, která má za následek prasknutí kroužku. Dalším používáním se vůle nadále zvětší, až se zbytek kroužku dostane do spalovacího prostoru.
Poškození pístů a příčiny-Image20Poškozená ségrovka pístního čepu

S tímto poškozením jsem se ještě nesetkal, ale údajně nastává při deformaci ségrovky pístního čepu, který tře o stěnu válce. Válec se zahřívá a odírá, na oděru se natavuje materiál pístu, který dalším třením poškozuje píst ještě více a natavuje ještě více materiálu.

U vozů Škoda imho tato závada nemůže nastat, protože k zajištění pístního čepu se používá kroužek (od favorit), který nemá žádné volné konce. U starších motorů (rapid a starší) se používá ségrovka a ani ta nemá možnost třít o válec. Muselo by dojít k vyskočení z drážky pod tlakem pístního čepu.
Poškození pístů a příčiny-Image19Detonace, špatná možnáž pístního čepu

Pístní čep praskne příliš velkým namáháním. Opomineme-li sehlání vlivem moc velkého odlehčení pístního čepu, zůstává nám pouze jeho přetížení. To nastává detonacemi, přítomností vody ve spalovacím prostoru, příliš velkou vůlí na pístním čepu nebo jeho špatná montáž.


Až bude čas, dopíšu text a doplním reálné obrázky, některé bohužel i z vlastních pístů.
Článek zveřejňuji již teď, abyste zbytečně nemuseli čekat než se dostanu k jeho dopsání.

Závěrem se rozloučím obrázkem, který nepotřebuje komentář ;-)

Poškození pístů a příčiny-Image7


| |

[ Odeslat známému | Verze pro tisk ]
S tímto článkem souvisí
Komentáře

Opiš tento kód (čtyři číslice): do tohoto pole
 Uštípnutá hrana pístu25.11.2010 17:10:13 


Stalo se mi, že po sundání hlavy motoru Š130 jsem zjistil (tedy kromě naprosto zničeného těsnění pod hlavou), že krajní píst má uštípnutou hranu a velmi drobný ťukanec (asi od toho kousku pístu, který jsem u toho našel) je na hlavě. Chtěl bych vědět, jestli to má velký vliv na další funkčnost pístu, potažmo motoru nebo jestli se s tím dá jezdit či raději vyměnit písty. Motor jsem odstavil z důvodu domněnky, že je prasklá hlava, protože voda z expanzky rovnou vytékala výfukem, ale po sundání hlavy jsem zjistil, že je těsnění úplně na odpis a všiml si (na druhé straně poškozeného těsnění) toho pístu. Kdyby to šlo, tak bych tady vložil foto pístu i té hlavy. Mohu zaslat na mail. Děkuji za reakci


48+4 (26)Petr M. (Registrovaný)
    
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 02.09.2009 10:10:33 


K nafocení mohu poskytnout několik pístů ukázkově vylámaných mezi kroužky...
Luky


Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 02.04.2009 09:37:16 


K tomu poslednímu obrázku by se nejlépe hodil komentář: "Potkali se u Kolína."
H.Unregistered
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:27.03.2009 08:58:42 


Zatím ti stačí tak 120 Teda dokud nebude novej výfuk a repas karburátorů


131+38 (169)vhml (Registrovaný)
     302240348 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:26.03.2009 20:02:07 


Ještě ne Přeci jen 150 koní plánuju až na třetí verzi


4578+8007 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:26.03.2009 19:59:05 


Abys nás nezačal na sprintu porážet


131+38 (169)vhml (Registrovaný)
     302240348 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:26.03.2009 19:50:30 


To je tajný a stejně byste mi to nevěřili

Ale pro druhou verzi mám mnohem vyšší ambice. Již brzo bude víc info.


4578+8007 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 26.03.2009 19:43:05 


Jo tak to jo. No muselo to opravdu ject dobře kolik to mělo vůbec těch koníků nakonec?


120+22 (71)Wena (Registrovaný)
  
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 Re:24.03.2009 18:27:15 


No, to už bylo pokročilé stádium... Ono jedním stádiem to začne a další později následují.

Během závodu mi praskla voda, bohužel v plné zátěži do kopce a s pětisty kilometry na kroužkách. Nejhorší kombinace. Zjistil jsem to až v cíli a bez vody. Takže se přidřely kroužky na zatížené straně. Na ten motor jsem dojel až domů (+180km), takže kroužky se zapekly a přestaly těsnit. Tím jak spaliny foukaly do bloku vzrostla enormě teplota mezi pístem a pláštěm (výfukové plyny nešly výfukem, ale do bloku již v expanzi) a začal prohořívat píst. Dalším provozem se utavila svíčka, benzín se nespaloval a smýval olej ze stěn. Píst se zadřel po celém obvodu a zničil i vložku.

Když spočtu náklady na zničené díly + nákup nových dílů (nová sada písty a vložky), tak jsem někde na patnácti. Docela mě ta eskapáska vyšla draho.

Nicméně jak zhodnotil i můj bratr, toho času spolujezdec, jelo to jako "kráva". Silnější motor na zadohrabu jsem ještě neřídil


4578+8007 (32767)Daves (Administrátor)
     109318615 
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
 24.03.2009 17:32:34 


A jak pak dopadl ten tvuj píst z podzimních běšin??


120+22 (71)Wena (Registrovaný)
  
[ Vulgární ] [ Reagovat ]
Copyright 2001-2015
Materiál ze serveru daves.cz nesmí být publikován bez souhlasu autora.
David Spilka (Daves), tel.: 775 328 374, email: pošli email, ICQ: 109318615
Partneři
Čištění klimatizace v autě

Čištění autoklimatizací Praha. Autoservis, kde nebudete dlouho čekat.


Google search

Nenašli jste na těchto stránkách co jste hledali ? Zkuste Google...

Google
Příspěvek
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Vždy přihlásit: Zapomněl jsem heslo
Chci se zaregistrovat
Statistika
Právě prohlíží:25
Právě přihlášeno:0
Dnes návštěv:3294
Celkem návštěv:27676464

Článků:179
Fotografií:4065
Komentářů:1233
Uživatelů:310
Reklama